BİLİMSEL PROGRAM

X. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi

Kurs detayları için tıklayınız.

1 Mart 2024 Cuma
08:00 – 08:30 KAYIT
08:30 – 09:00 KONGRE AÇILIŞ PROGRAMI
09:00 – 10:00 PANEL 1: YOĞUN BAKIM VE ENFEKSİYON OTURUMU
Oturum Başkanları: Başaknur AKYILDIZ, Tamer GÜNEŞ
Sepsis ve SIRS: Benhur Şirvan ÇETİN
Şok ve Septik Şok: Mehmet ÇELEĞEN
10:00 – 10:15 KAHVE ARASI
10:15 – 11:00 PANEL 2: YOĞUN BAKIM VE ACİL OTURUMU
Oturum Başkanları: Adnan ÖZTÜRK, Sefer KUMANDAŞ
Status Epileptikus: Mehmet CANPOLAT
Akut Bilinç Değişikliği ile Gelen Çocuğa Yaklaşım: Yılmaz SEÇİLMİŞ
11:00 – 12:15 PANEL 3: ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI OTURUMU
Oturum Başkanları: Hazan TEZER, Benhur Şirvan ÇETİN
Menenjit ve Ensefalitler: Taylan ÇELİK
Beyin Apseleri: Murat SÜTÇÜ
Meningokok Aşıları: Hasan TEZER
12:15 – 13:00 ÖĞLE ARASI
13:00 – 14:00 PANEL 4: METABOLİZMA VE BESLENME OTURUMU
Oturum Başkanları: Musa KARAKÜKÇÜ, Hakan GÜMÜŞ
Kronik Hastalığı Olan Çocuklarda Nutrisyonun Değerlendirilmesi ve Yönetimi: Mustafa KENDİRCİ
Çocukluk Çağında Destek Ürünleri: Filiz TUBAŞ
14:00 – 15:00 PANEL 5: ÇOCUK KARDİYOLOJİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Nazmi NARİN, Kazım ÜZÜM
Akut Romatizmal Ateşte Güncel Yaklaşım: Ali BAYKAN
Çocuk Acilde Görülen Aritmilere Yaklaşım: Cem KARADENİZ
15:00 – 15:15 KAHVE ARASI
15:15 – 16:15 PANEL 6: OLGULARLA ÇOCUK ALERJİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Mehmet KÖSE, Fulya TAHAN
Anafilaksi: Ümit Murat ŞAHİNER
Olgu Sunumu: Halime ERMİŞTEKİN
Astım Atağı: Fulya TAHAN
Olgu Sunumu: Serdar GÖKTAŞ
Ürtiker Anjioödem: Ümit Murat ŞAHİNER
16:15 – 17:15 PANEL 7: ÇOCUK NEFROLOJİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Hakan POYRAZOĞLU, İsmail DURSUN
Atipik Hemolitik Üremik Sendrom: Sibel YEL
İdrar Kaçıran Çocuk: Hülya NALÇACIOĞLU
Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu Güncel Yaklaşım: Melike SAV
SÖZEL VE POSTER SUNUMLAR
16:15 – 17:15 SÖZEL SUNUMLAR
SÖZEL SUNUMLAR 1 OTURUMU – DÖNEM 1 AMFİ SALONU Oturum Başkanları: Alper ÖZCAN, Taylan ÇELİK
AbsRef Pub Number SALON  KONU KONUŞMACI
82 S-01 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 1 Kayseri’de yaşayan tip 1 diyabet mellitus hastalarının deprem öncesi ve sonrası takiplerinin karşılaştırılması Uğur Berber
83 S-02 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 1 Konjenital kalp hastalarında ortalama trombosit hacmi düzeyinin incelenmesi Ali Ersoy
85 S-03 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 1 Talaseminin Beyin Sapı İşitsel Uyarılmış Potansiyeller Üzerine Etkisi Hicran Altın
95 S-04 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 1 Preterm ve Geç Preterm Yenidoğanlarda Bireyselleştirilmiş ve Standardize Parenteral Beslenmede (Numeta G13E) Klinik Deneyim: Sıvı Elektrolit Dengesi, Vücut Ağırlığı ve Patent Duktus Arteriozus Üzerindeki Erken Etkileri Dilek Kafadar
105 S-05 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 1 Ağır hemofili hastalarında tedavi modelinin kemik metabolizması üzerine etkileri Şefika Akyol
110 S-06 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 1 Hematüri ile Başvuran Hastaların Etiyolojik Değerlendirilmesi: Kırmızı Bayrak Bulgular Büşra Nur Aslan
115 S-07 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 1 Tip 1 Diyabetli hastaların çocukluktan erişkinlik dönemine geçişte tedavi başarısını etkileyen faktörler Ayşa Hacıoğlu
116 S-08 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 1 Özel gereksinim raporu için başvuran çocuk hastalardaki klinik özellikler ve göz bulguları Hatice Kübra Sönmez
121 S-09 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 1 İlaç reaksiyonu tarifleyen çocuk hastaların alerji polikliniğinde değerlendirilmesi Şule Büyük Yaytokgil
SÖZEL SUNUMLAR 2 OTURUMU – DÖNEM 2 AMFİ SALONU Oturum Başkanları: Derya ALTAY, Filiz TUBAŞ
AbsRef Pub Number SALON  KONU KONUŞMACI
122 S-10 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 2 Malign İnfantil Osteopetrozis Tanısıyla Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Olguların Değerlendirilmesi Merve Tellioğlu Sarıaslan
123 S-11 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 2 Konjenital kalp cerrahisi sonrası çocukları operasyon odasında ekstübe edelim mi? Işın Güneş
132 S-12 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 2 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen ve intravenöz sıvı tedavisi uygulanan preterm yenidoğan bebeklerde kullanılan farklı sodyum derişimlerinin klinik ve laboratuvar değişkenlere etkilerinin değerlendirilmesi, hiponatremi ve hipernatremi sıklığı Melek Nur Şahbaz
134 S-13 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 2 Enfeksiyon belirteci olmadan serum procalcitonin yüksekliği: Diyabetik ketoasidoz Taylan Çelik
136 S-14 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 2 Yenidoğan döneminde hiperinsülinemik hipoglisemi tanısı alan hastaların değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi Fatma Hancı
137 S-15 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 2 Kahramanmaraş Depreminin Ünitemizdeki Pediatrik İnflamatuar Bağırsak Hastalığına Etkisi Rabia Atlı
140 S-16 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 2 Jinekomastisi Olan Olguların Klinik Özelliklerinin ve Etiyolojisinin Değerlendirilmesi Aylin Kılınç Uğurlu
146 S-17 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 2 Ayaktan kan basıncı monitörizasyonu ile esansiyel hipertansiyon ve beyaz önlük hipertansiyonu tanısı alan vakaların değerlendirilmesi Mehmet Furkan Uzun
147 S-18 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 2 Pektus Ekskavatum da Cerrahi Dışı Tedavi Yöntemi: Vakum Uygulamaları Suzan Temiz Bekce
16:15 – 17:15 POSTER SUNUMLAR
Oturum Başkanları: Yılmaz SEÇİLMİŞ, Sümeyra ÖZDEMİR ÇİÇEK, Ebru YILMAZ
AbsRef Pub Number SALON  KONU KONUŞMACI
86 P-01 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Aksiller Lenfadenopatilerin ve Apsenin Nadir Nedeni olan Kedi Tırmığı Hastalığı:13 yaşında erkek hasta Hicran Altın
87 P-02 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Gülüşleri Yarım Bırakan Kene Merve Gökdemir
93 P-03 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Pediatrik Graves Hastalığı: Olgu Sunumu Asiye Beyza Bozdoğan
94 P-04 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Kayseri Şehir Hastanesi’nde Eğitim Alan Pediatri Asistanlarının Çocuk Yoğun Bakım Eğitim Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi Mehmet Akif Dündar
96 P-05 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Her nefes darlığı astım değildir: Bilateral vokal kord paralizisi Ali Ersoy
97 P-06 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Oseltamivir İlişkili Supraventriküler Taşikardi Olgusu Elif Duygu Kutbe
98 P-07 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Asitin Nadir Bir Prezentasyonu Fatih Bulut
99 P-08 POSTER SUNUMLAR OTURUMU İnfantlarda Hemanjioma Tedavisinde Oral Propranololün Kalp Ritmi ve Kalp Hızı Değişkenliğine Etkisi: Tedavi Öncesi ve Sonrası 1 Saat Holter Monitorizasyonu Gökçe Yıldız
101 P-09 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Seftriakson ilişkili gelişen refrakter anaflaksili adölesan hasta Aslıhan Akdemir Kayar
102 P-10 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Nefrotik sendromun nadir nedeni: Galloway-Mowat Sendromu Kübra Karakaş
104 P-11 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Etiyolojisi Bilinmeyen İki İlginç KBH Olgusu Neval Gözde İlhan
111 P-13 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Hipokalsemi ayırıcı tanısında nadir bir hastalık: Malign İnfantil Osteopetrozis Gülşah Güneş
112 P-14 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Çocuk Acil Servise tekrarlayan ishal başvurusu: Adenovirus gastroenteriti ile maskelenmiş Çölyak hastalığı Fidan Mammadova
117 P-15 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Sprey Şekerin Neden Olduğu Bir Eozinofilik Özofajit Olgusu Merve Şık
118 P-16 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Febril Status ile gelen hastada sürpriz bir etken: Human Metapnömovirüs Selcen Bedir
119 P-17 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Otomastoidite Sekonder Menenjit Melda Seven
120 P-18 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Ventriküler Septal Defektin Transkateter Kapatılmasından Sonra Gelişen Kalp Bloklarının Yönetimi Sedef Öksüz
124 P-19 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Künt Göğüs Travması Sonrası Miyokard İskemisine Sekonder Gelişen Ventriküler Septal Defekt; Nadir Bir Olgu Sunumu Sedef Öksüz
126 P-20 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Sestrin Protein Ailesinin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Hastalığındaki Biyokimyasal Fonksiyonu Elif Ezgi Çeviker
127 P-21 POSTER SUNUMLAR OTURUMU İki olguda geçici psödohipoaldosteronizm Mustafa Erceyes
128 P-22 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Kronik böbrek hastalığında bir neden: Joubert Sendromu Aybuke Ahsen Yay
129 P-23 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Konjenital hepatik fibrozis ve nefronofitizis birlikteliği Halime İnce
130 P-24 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Psikojenik Non-Epileptik Nöbet: Olgu Sunumu Ayşe Cansu Salmanoğlu
131 P-25 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Kolestaz İle Başvuran Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusu Fadlı Pür
133 P-26 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Polikistik böbrek hastalığı ve sekonder refrakter hipertansiyon Mehmet Kaan Karakükcü
135 P-27 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Kardeşten Tanıya Bir TTP Olgusu Osman Devim
138 P-28 POSTER SUNUMLAR OTURUMU İnfantil epileptik spazm sendromunun (İESS) nadir sebebi: ASNS gen mutasyonu Kübra Karakaş
139 P-29 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Kemoterapi Sonrası Gelişen VOD Kliniği Ve Defibrotid Sonrası Klinikte Meydana Gelen Değişim Mustafa Can Karyağdı
142 P-30 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Kemik İliği nakli yapılan hastada Parvovirus B19 enfeksiyonuna bağlı edinsel saf eritrositer aplazi Elvira Ahmadova
143 P-31 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Ağır Astım Atağının Nadir Bir Komplikasyonu: Pnömomediastinum ve Cilt Altı Amfizem Asiye Beyza Bozdoğan
148 P-32 POSTER SUNUMLAR OTURUMU İnetmittan WPS sendromu ve Multiple Skleroz birlikteligi saptanan olguda, fungolimod kullanımı Yegana Kazımova
149 P-33 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Kanama kliniği ile başvuran Sistemik Lupus Eritematozusa sekonder Antifosfolipid Sendromu: çocuk olgu Ayşe Cansu Salmanoğlu
150 P-34 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Sotos Sendromu: Olgu Sunumu Esmira Kazımlı
151 P-35 POSTER SUNUMLAR OTURUMU Optik Gliom ve Nörofibromatozis Tip 1: Olgu sunumu Uğur Metin Şan
17:30 – 19:30 AKŞAM YEMEĞİ
2 Mart 2024 Cumartesi
08:30 – 09:30 PANEL 8: ENDOKRİN OTURUMU – 1 ENDOKRİN ACİLLER
Oturum Başkanları: Selim KURTOĞLU, Nihal HATİPOĞLU
Diyabetik Ketoasidoz: Olgu Sunumu: Dilek ÇİÇEK
Diyabetik Ketoasidoz Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar: Ülkü GÜL ŞİRAZ
09:30 – 09:45 KAHVE ARASI
09:45 – 10:45 PANEL 9: NE EKSİK NE FAZLA: TROMBOSİTOPENİ VE TROMBOSİTOZ
Oturum Başkanları: Mehmet Akif ÖZDEMİR, Türkan PATIROĞLU
Trombositopenilere Yaklaşım: Ekrem ÜNAL
Trombositoza Yaklaşım: Ebru YILMAZ
Vakalarla Trombosit Hastalıklar: Veysel GÖK
10:45 – 11:00 KAHVE ARASI
11:00 – 12:00 PANEL 10: SOSYAL PEDİATRİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Çağlar ÖZDEMİR, Esra DEMİRCİ
Çocuk İstismarı ve Pediatri Polikliniğinde Yönetimi: Meda KONDOLOT
Çocuk İstismarı Olgularında Adli Tıp Yönetimi: Haşim ASİL
12:00 – 13:00 ÖĞLE ARASI
13:00 – 14:30 PANEL 11: ÇOCUK ROMATOLOJİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Ruhan DÜŞÜNSEL, Zübeyde GÜNDÜZ
Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit-Adenit Sendromu (PFAPA): Nihal ŞAHİN
FMF’de Güncel Tedavi Seçenekleri: Ayşenur PAÇ KISAARSLAN
14:30 – 14:45 KAHVE ARASI
14:45 – 15:45 PANEL 12: ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ VE METABOLİZMA OTURUMU
Oturum Başkanları: Mustafa KENDİRCİ, Tamer GÜNEŞ
Akut Karaciğer Yetmezliği: Derya ALTAY
Metabolik Aciller: Banu KADIOĞLU YILMAZ
15:45 – 16:30 PANEL 13: ENDOKRİN OTURUMU – 2 BOY KISALIĞI
Oturum Başkanları: Ülkü GÜL ŞİRAZ, Mustafa KENDİRCİ
SGA (Gebelik yaşına göre küçük) Bebek: Olgu Sunumu: Ebru GÖK
Büyümenin Çizgisi: Boy Kısalığına Genel Yaklaşım: Gül TRABZON
16:30 – 16:45 KAHVE ARASI
16:45 – 18:00 PANEL 14: YENİDOĞAN ACİLLERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Tamer GÜNEŞ, Yılmaz SEÇİLMİŞ
Yenidoğan Yoğun Bakımda Ani Kötüleşen Bebeğe Yaklaşım: Ahmet ÖZDEMİR
Doğum Odasında Aciller: Halil DEĞİRMENCİOĞLU
Acil Serviste Yenidoğana Yaklaşım: Murat DOĞAN
19:30 – 20:30 ATATÜRK VE ÇANAKKALE OTURUMU
Oturum Başkanı: Mehmet CANPOLAT
Çanakkale’den Cumhuriyet’e: Ahmet Nedim KİLCİ
3 Mart 2024 Pazar
09:30 – 10:30 AKILCI İLAÇ SUNUMU
Oturum Başkanı: Ülkü GÜL ŞİRAZ
Konuşmacı: Veysel GÖK
10:30 – 12:30 TİP1 DİYABET AİLE EĞİTİM TOPLANTISI(Talas Belediyesinin Katkılarıyla)
Oturum Başkanları: Musa KARAKÜKÇÜ, Nihal HATİPOĞLU, Mehmet CANPOLAT
Tip1 Diyabette Tedaviye Ailenin Uyumu: Ülkü GÜL ŞİRAZ