Bilimsel Program


26 MART 2021CUMA

14:00-16:00

Sözel Sunumlar

Sözel Sunumlar

16:00-16.15

Açılış konuşması

16.15-16.45

 

 

 

16.45-17.15

İmmunoloji Oturumu

İmmun Yetmezliklerde Güncellemeler

Prof. Dr. Hasibe Artaç

 

Hematoloji Oturumu

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Türkan Patıroğlu

 

Çocuk Hematoloji ve Onkolojide Genetik Yaklaşım

Doç. Dr. Sevcan Tuğ Bozdoğan

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir

17:15-17:30

Kahve molası

17:30-18:00

Tarihte Pandemiler

Prof. Dr. M. Mümtaz Mazıcıoğlu

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Ruhan Düşünsel

18:00-18:15

Kahve molası

 

 

18:15-19:45

Laboratuvardan Sahaya Covid-19 Aşıları

Covid-19 Aşısı Erciyes Üniversitesi Deneyimi

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Hasan Tezer

Prof. Dr. MedaKondolot

Erişkin Aşılanmasında Güncel Durum

Prof. Dr. Murat Akova

Çocuklar için Covid-19 Aşıları ve Aşı Çalışmaları

Prof. Dr. Ateş Kara

27 MART 2021 CUMARTESİ

08:30-09:00

Oturum 1 Akılcı İlaç Kullanımı

Dr. Öğr. Üyesi Filiz Tubaş

Oturum Başkanı

Prof. Dr. M. Adnan Öztürk

09:00-10:15

Oturum 2 Çocuk Psikiyatri Oturumu

Herşey Farklı İken Evde Nasıl Büyüyorum: Covid-19 Pandemisi ve Erken Çocukluk Dönemi

Doç. Dr. Didem Behice Öztop

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Özlem Özel Özcan

Doç. Dr. Didem Behice Öztop

 

Okul Çağı Çocuklarında Pandeminin Ruhsal Etkileriyle Büyümek

Doç. Dr. Sevgi Özmen

 

Pandemide Değişen Dünya, Ergenlik ve Ruhsal Değişimler

Doç. Dr. Esra Demirci

10:15-10:30

Kahve molası

10:30-11:00

Oturum 3 Nöroloji Oturumu

Çocuklarda CK Yüksekliği ile Giden Durumlar

Prof. Dr. Uluç Yiş

Oturum Başkanı

Prof.Dr. İlknur Erol

11:00-11:30

Oturum 4 Nöroloji Oturumu

Spinal Muskular Atrofi Tedavisinde NusinersenTürkiye Deneyimi

Doç.Dr. Ömer Bektaş

Oturum Başkanı

Prof.Dr. Hüseyin Per

11:30-11:45

Kahve molası

11:45-12:15

Oturum 5 Mikrobiyota Oturumu

Covid-19 ve Mikrobiyota

Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Selim Kurtoğlu

12:15-12:45

Uydu Sempozyumu  

Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Bağışıklık Sistemi

Prof. Dr. Hasan Tezer

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Fulya Tahan

12:45-13:30

Öğle arası

13:30-15:00

Oturum 6 A’dan Z’ye MIS-C

Tanı ve Klinik

Dr. Öğr. Üyesi Benhur Ş. Çetin

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu

Prof.Dr. Başak Nur Akyıldız

Kardiyolojik Tutulum

Prof.Dr. Ali Baykan

Hematolojik Tutulum

Prof. Dr. Musa Karakükçü

Tedavi

Doç.Dr. Ayşenur PaçKısaarslan

15:00-15:15

Kahve molası

15:15-15:45

Uydu Sempozyumu 

İmmün Sistem ve Primer İmmün Yetmezlik

Prof Dr. F. İlhan Tezcan

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Sara Şebnem Kılıç Gültekin

15:45-16:45

Oturum 7 Alerji Oturumu

Besin Proteini İlişkili Proktokolit

Doç. Dr. Betül Büyüktiryaki

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Fulya Tahan

Prof. Dr. Duran Arslan

Atopik Dermatit  

Doç. Dr. Pınar Uysal

16:45-17:00

Kahve Molası

17:00-17:30

Oturum 8 Nefroloji Oturumu

İşeme Disfonksiyonu Olan Çocuğa Yaklaşım

Doç. Dr. Aslıhan Kara

Oturum Başkanı

Prof.Dr. Ayşe Balat

17:30-18:00

Oturum 9 Endokrin Oturumu

Olgularla Boy Kısalığına Yaklaşım

Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Gül Şiraz

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu

18:00-18:30

Oturum 10 Metabolizma Oturumu

Olgularla Mukopolisakkaridoz

Doç. Dr. Fatih Kardaş

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Kendirci

18:30-19:00

Kapanış ve Ödül Töreni