Bilimsel Program


27 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE

08.00-08.45

Kayıt

08.45-09.45

Açılış Programı

09.45-10.15

Erciyes’in transplantasyon yolculuğu
Prof. Dr. Türkan Patıroğlu

Oturum Başkanı
Ruhan Düşünsel

10.15-10.45

Dünden bugüne Erciyes Çocuk Nöroloji
Prof. Dr. Sefer Kumandaş

Oturum Başkanı
Selim Kurtoğlu
M. Adnan Öztürk

10.45-11.00

Dünyanın Renkleri Temalı Fotoğraf Sergisi Açılışı                                                                           Fulya Tahan

Çay kahve arası

11.00-11.45

Prof. Dr. Türkan Patıroğlu İmmünoloji Oturumu

 

İmmun yetmezliklerin enfeksiyon dışı başvuru şekilleri Haluk Himmet Akar
Olgu sunumları Demet Hafızoğlu - Murat Cansever

Oturum Başkanı
Türkan Patıroğlu
Hatice Eke Güngör

11.45-12.30

Prof. Dr. Türkan Patıroğlu Hematoloji Oturumu

 

Tam kan sayımı Ebru Yılmaz
Olgularla nötropeni Meriban Karadoğan
Olgularla eozinofili Bilgen Ayan Işık

Oturum Başkanı Mehmet Akif Özdemir
Türkan Patıroğlu

12.30-13.30

Yemek Arası

13.30-14.00

Uzmanına Danışalım
Meningokok aşılarında güncel durum Hasan Tezer

Oturum Başkanı
Mustafa Kürsat Öztürk

14.00-14.30

Uzmanına Danışalım
Transaminaz yüksekliği olan hastaya yaklaşım Hasan Özen

Oturum Başkanı
Duran Arslan

14.30-15.00

Uydu Sempozyumu
Nörolojik hastalığı olan çocuklarda beslenme Duran Arslan - Hüseyin Per

Oturum Başkanı
Hasan Özen
Hakan Gümüş

15.00-15.15

Çay kahve arası

15.15-16.00

Uzmanına Danışalım

Von Willebrand hastalığına ve diğer nadir kanamalı hastalıklarına yaklaşım Ekrem Ünal

Talasemi yönetimi ve demir şelasyonunda güncel gelişmeler Musa Karakükçü

Oturum Başkanı
Musa Karakükçü
Yasemin Altuner Torun

 

16.00-16.45

Kardiyoloji Paneli

 

Akut romatizmal ateşin yeni yüzü Nazmi Narin
Neonatal kardiyak nedenli siyanoz, değerlendirme ve yönetim Sertaç Hanedan Onan

Oturum Başkanı
Kazım Üzüm
Ali Baykan

16.45-17.45

Sözel Sunumları

 

A Grubu Sözel Sunuları

Oturum Başkanı
İsmail Dursun
Haluk Himmet Akar

Fatih Kardaş
Osman Baştuğ

B Grubu Sözel Sunuları

 

16.45-17.45

Poster Sunumları

 

A Grubu Poster Sunuları

Oturum Başkanı
Benhur Çetin
Sebahat Tülpar
Sertaç Hanedan Onan
Alper Özcan
Arzu Ekici
Derya Altay

B Grubu Poster Sunuları

C Grubu Poster Sunuları

28 ŞUBAT 2020 CUMA

08:00-09:15

Sözel Sunumları

 

A Grubu Sözel Sunuları

Oturum Başkanı
Meda Kondolot
Funda Baştuğ
Mehmet Canpolat
Bahadır Konuşkan
Ekrem Ünal
Berna Hekimoğlu

B Grubu Sözel Sunuları

C Grubu Sözel Sunuları

09.15-10.00

Prof. Dr. Sefer Kumandaş Nöroloji Oturumu I

 

Hipotonik infanta yaklaşım Mehmet Canpolat
Kas hastalıklarında yeni tedavi seçenekleri Hamit Acer

Oturum Başkanı
Sefer Kumandaş
Mehmet Köse

10.00-10.15

Çay kahve arası

10.15-10.45

Uydu Sempozyumu
Meningokok hastalıkları ve Nimenrix ile erken koruma İlker Devrim

Oturum Başkanı
Meda Kondolot

10.45-11:30

Prof. Dr. Sefer Kumandaş Nöroloji Oturumu II

 

 

Febril konvulziyona yaklaşım Arzu Ekici
Otoimmun ensefalitler Bahadır Konuşkan

Oturum Başkanı
Sefer Kumandaş
Mehmet Canpolat

11.30-12.15

Yoğun Bakım Paneli                                                                          

 

 

Temel yaşam desteği Başak Nur Akyıldız
Travmalı hastaya yaklaşım Serkan Özsoylu

Oturum Başkanı
M. Adnan Öztürk
Tamer Güneş

12.15-14:00

Yemek Arası

14:00-14:45

Nefroloji Oturumu

 

Tam idrar analizi hakkında enteresan gerçekler Sebahat Tülpar
İdrar kaçıran çocuk Sibel Yel

Oturum Başkanı
Hakan Poyrazoğlu

Funda Baştuğ

14:45-15:30

Romatoloji Oturumu

 

Ne zaman otoinflamatuar hastalık düşünelim Ayşenur Paç Kısaaraslan
Olgu sunumları Nihal Şahin - Sümeyra Özdemir Çiçek

Oturum Başkanı
Zübeyde Gündüz
Nihal Hatipoğlu

15:30-15.45

Çay kahve arası

15.45-16:15

Metabolizma Oturumu

 

 

Metabolik hastalıkların kas iskelet sistemi tutulumları Mustafa Kendirci
Olgu sunumları Banu Kadıoğlu

Oturum Başkanı
Mustafa Kendirci

Fulya Tahan

16:15-16.45

Akılcı ilaç kullanımı Derya Altay

29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

AŞI PANELİ

09.00-09.30

Genişletilmiş bağışıklama programına her yönüyle bakış Filiz Şimşek Orhon

Oturum Başkanı
Songül Yalçın
Solmaz Çelebi

09.30-10.00

Olgu örnekleri ile eksik aşılanmış çocukların değerlendirilmesi Meda Kondolot

10.00-10.30

Aşı uygulamalarında sık karşılaşılan sorunlar Mustafa Hacımustafaoğlu

10.30-10.45

Çay kahve arası

10:45-11:00

Prematüre aşılaması Benhur Çetin

Oturum Başkanı
Gülbin Gökçay
Mustafa Hacımustafaoğlu

11:00-11:30

İmmün yetmezliklerde aşılama Solmaz Çelebi

11:30-12:30

Farklı açılardan aşı kararsızlığı, Nasıl mücadele edilmeli? M. Ümit Işıldak–Songül Yalçın

 

 

 

SÖZEL SUNUM PROGRAMI

Sözel Sunu No

Tarih / Salon / Sıra

İlgili Alan

Sunumu Yapacak Kişi

Başlık

Oturum Başkanları/

Saat

S01

27 Şubat Prş A

Nöroloji

Meltem Direk

Otizmli Çocuklarda Doğum öyküsü, anne sütü alma süresi, televizyon ile tanışma yaşı, televizyon cep telefonu ve tablet kullanım alışkanlıklarının incelenmesi

İsmail Dursun / Haluk Himmet Akar

 

16:45 - 17:45

 

S02

27 Şubat Prş A

Nefroloji

Ayşegül Yılmaz

İntrauterin Büyüme Geriliği Oluşturulan Ratlarda Materyal Glukokortikoidlerin Böbrek Fonksiyonları Üzerine Olan Etkileri

S03

27 Şubat Prş A

Nefroloji

Nimet Öner

Çocukluk Çağı Üriner Sistem Taş Hastalıklarında Etiyolojik Risk faktörkleri, Klinik Bulgular ve Tedaviye Cevabın Değerlendirilmesi

S04

27 Şubat Prş A

Romatoloji

Vildan Güngörer

Uzamış Febril Myalji Sendromu Kliniği İle Başvuran Ailevi Akdeniz Ateşi Olgularının Retrospektif Olarak İncelenmesi

S05

27 Şubat Prş A

Hem.-Onkoloji

Buket Kara

Çocuklarda Nadir Görülen  Non-Hodkin  Lenfoma alt tipleri

S06

27 Şubat Prş A

Acil

Fatma Durak

Çocuk Acil Servisine Getirilen 1091 Yanık Olgusunun Değerlendirilmesi: Mersin Üniversitesi 5 yıllık Deneyimi

 

 

 

 

 

 

S07

27 Şubat Prş B

YD

Erdem Şahin

Komplike Olmayan Term Gebeliklerde Maternal Vitamin D Eksikliğinin Erken ve Geç Neonatal Hipokalsemi ile İlişkisinin Değerlendirilmesi

Fatih Kardaş / Osman Baştuğ

 

16:45 - 17:45

 

S08

27 Şubat Prş B

YD

Berna Hekimoğlu

Kord Kanı Test Sonuçları ile Yenidoğanlarda fototerapi Gereksinimi Öngörülebilir mi?

S09

27 Şubat Prş B

YD

Levent Korkmaz

Erzincan Bölgesindeki Yenidoğanlarda Doğum Sonrası Erken Dönemde Satürasyon Takibi ve Kemper Testi Değerleri

S10

27 Şubat Prş B

YD

Tuğçe Baykara Demir

Pregestasyonel Ve Gestasyonel Diyabetik Anne Bebeklerinin Prenatal ve Neonatal Erken Dönem Doğum Sonuçları

S11

27 Şubat Prş B

Endokrin

Deniz Ökdemir

Boy Kısalığı Yakınması İle Değerlendirilen Çocukların Klinik Özellikleri

S12

27 Şubat Prş B

Metabolizma

Erdal Kurnaz

Ailesel Hiperkolesterolemi Olgularımızın Fenotipik ve Genetik Özellikleri

 

 

 

 

 

 

S13

28 Şubat Cuma A

Nefroloji

Şükrü Şahin

Çocuklardaki Ektopik  İntratiroidal Timus Olgularının Takip Sonuçları

Meda Kondolot / Funda Baştuğ

 

08:00 - 09:00

 

S14

28 Şubat Cuma A

Nefroloji

Tuba Karaca

Meningomyeloselli Çocuklarda Kronik Böbrek Hastalığı Progresyonuna Neden Olan Faktörlerin incelenmesi; Tek Merkez Verileri

S15

28 Şubat Cuma A

Sosyal Pediatri

Amine Yavuz Dönmez

Term Bebeği Olan Ebeveynlerin Anne Sütü Algı Düzeyi ile Doğum Sonrası ilk 6 Ayda Sadece Anne Sütü ile Beslenme İlişkisi

S16

28 Şubat Cuma A

Endokrin

Cemile Ece Çağlar Şimşek

2014-2019 yılları arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kliniğinde D-vit yetersizliği/eksikliği saptanan çocukların demografik, klinik, radyolojik ve laboratuvar özellikleri

S17

28 Şubat Cuma A

Acil

Ayşe Gültekingil

Akut Bronşiolit ile Başvuran Olgularda Hiponatremi  Sıklığı ve Hiponatremi Riskini  Arttıran Faktörler

S18

28 Şubat Cuma A

Nefroloji

Muhammed Mustafa Özdemir

Renal Transplantasyon Hastalarında Klinik Laboratuvar Parametrelerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

 

 

 

 

 

 

S19

28 Şubat Cuma B

Nöroloji

Fatma Hancı

Dirençli  Pediatrik Epilepsili Hastalarda ACTH Kullanımı; Retrospektif, Tek Merkez Deneyimleri

Mehmet Canpolat / Bahadır Konuşkan

 

08:00 - 09:00

S20

28 Şubat Cuma B

Nöroloji

Emrah Türk

West Sendromlu Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi

S21

28 Şubat Cuma B

Kardiyoloji

Pembe Soylu Üstkloyuncu

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı'nda Yapılan Kalp Kateterizasyon/ Anjiyokardiyografi İşlemlerinim ve İşlem Yapılan Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi

S22

28 Şubat Cuma B

Yoğunbakım

Nurgül Parlak

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Ex Olan Hastalarda Kan Fosfor Düzeyi Değerlendirilmesi

S23

28 Şubat Cuma B

Acil

Hatice Güneş

Maraş Otu İntoksikasyonu ile Kliniğimize Başvuran Çocuk Olguların Değerlendirilmesi

S24

28 Şubat Cuma B

Metabolizma

Banu Kadıoğlu Yılmaz

Fenilketonüri Hastalığında Diyet Tedavisi Obeziteye mi Yol Açıyor? Diyet Tedavisi Alan Hastalarla Tetrahidrobiyopterin Yanıtlı Hastaların Obezite Oranlarının Karşılaştırılması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S25

28 Şubat Cuma C (1)

Hem.-Onkoloji

Tuğçe Kalın Güngör

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Polikliniğine Başvuran Lenfadenopati Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi

Ekrem Ünal / Berna Hekimoğlu

 

08:00 - 09:00

S26

28 Şubat Cuma C (2)

Hem.-Onkoloji

Muhammed Parlar

Çocukluk Çağı İmmun Trombositopenik Purpura  Hastalarının Yaş Gruplarına Göre Değerlendirilmesi

S27

28 Şubat Cuma C (3)

Hem.-Onkoloji

Hüsnü Maraşlı

Tedavi Gerektiren İnfantil  Hemanjiomlu Olguların Değerlendirilmesi

S28

28 Şubat Cuma C (4)

Gastroenteroloji

Esra Eren

Eozinofilik Kolit Olgularımızın Değerlendirilmesi

S29

28 Şubat Cuma C (5)

Romatoloji

Sema Nur Taşkın

Nadir Otoinflamatuar Hastalarımızın Demografik, Klinik ve Laboratuar Verilerinin Değerlendirilmesi

S30

28 Şubat Cuma C (6)

Enfeksiyon

Semra Şen

Gebe Kadınlarda ve Çocuklarında Hepatit B Enfeksiyonu Varlığının ve İzleminin Değerlendirilmesi

S31

28 Şubat Cuma C (7)

YD

Seda Gümüştekin

Prematüre Retinopatisinde Rol Oynayan Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi