BİLDİRİ GÖNDERİMİ

X. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi için
Bildiri Gönderimi
II. Türk Dünyası Erciyes Çocuk Nörolojisi Kongresi için
Bildiri Gönderimi

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 10 Şubat 2024

 

SÖZLÜ VE/VEYA POSTER BİLDİRİ GÖNDERİM KOŞULLARI VE KURALLARI
*Bildirilerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

Bildiri Özetleri Gönderim Kuralları:

 • Bildiri özetleri, başlık ve yazar isimleri hariç, 300 kelime ile sınırlandırılmıştır. Bildiri özeti dili Türkçedir.
 • Bildiri özetinde kullanılan yazı karakteri, 10 punto büyüklüğünde ve Times New Roman karakterinde olmalı, özet, tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
 • Bildiri başlıklığında ilk harf büyük, özel isimler dışında diğer harfler küçük olmalıdır.
 • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 •  İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
  Örn: Mehmet Yılmaz
 •  Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İzmir
 •  Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
  Örn: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXxxxxxxxx
 •  Araştırma özetlerinin Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç olarak,
 • olgu özetlerinin ise Giriş ve Amaç, Olgu, Sonuç bölümlerinden oluşturulması gerekmektedir.
 • Özet başlığı, çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti içeriğinde yer alan bilinenler dışındaki kısaltmalar ilk kullanıldıkları yerde uzun yazılmalı, ardından bir parantez açılarak kısaltma belirtilmelidir. Gönderilmiş olan bildiri özetlerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, özetin, aşağıda belirtilen ve evrensel olarak kabul görmüş prensipler dikkate alınarak hazırlanmış olması gerekmektedir. Özet, sözcük sınırları içinde kalmak koşuluyla olabildiğince ayrıntılı olmalı, araştırmalarda, analizi yapılan tüm verilerin, rakamsal ve istatistiksel sonuçlarını içermeli, çalışmanın en önemli mesajlarını ve mevcut literatüre katkısını vurgulamalıdır. Özette kaynakça belirtilmesine gerek yoktur.
 • Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 olacak şekilde alfabetik sırayla yazılmalı ve virgülle ayrılmalıdır
 • Bildiriler gönderildiği şekli ile basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerektiğini önemle hatırlatırız. Bildiriler kongrede sunulmak üzere kabul edilmiş olsa dahi, sisteme yüklenmeyen / asılmayan / sunulmayan bildirilere kongre kitapçığında / hafıza bellekte yer verilmeyecektir. Bildiri özetlerinde ilaç ismine yer verilecekse, jenerik isimler yazılmalı, ilaç firması ismi yer almamalıdır.Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Her yazar iki sözel sunum yapabilir. Poster sunumunda bu sınırlama yoktur.

Tam Metin Bildiri Kuralları:
*Kabul edilen sözlü bildirilerin “tam metin” olarak en geç tarihine kadar Türkçe olarak yazarlar tarafından sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 • Tam metin bildirilerin içeriği; özet, anahtar kelimeler, giriş ve amaç, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve kaynaklar şeklinde olmalıdır.
 • Bildiri başlığı yazıldıktan sonra başlığın altında yazar isim ve soyadları (ilk harfler büyük olacak şekilde, unvan belirtmeden) ve kurum isimleri yazılmalıdır.
 • Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 olacak şekilde alfabetik sırayla yazılmalı ve virgülle ayrılmalıdır.
 • Tam metin bildiriler elektronik formatta basılacaktır, en az 1000 ve en fazla 2500 kelime olmalıdır (özet, başlık, yazarlar vekaynaklar hariç).
 • Metinde 10 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılmalı, tek satır aralığı olmalıdır. Makale başlığı koyu (bold) ve ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır.
 • Tam metin bildirilere en fazla 5 adet tablo, grafik, şekil, resim vb. materyal eklenebilir.
 • Yazı içindeki grafik, şekil ve tablolar 1, 2, 3 gibi rakamlar ile numaralandırılmalı ve metin içindekiyerleri belirtilmelidir. Başka kaynaklardan görsel kullanılacaksa, izinlerinin alınması yazarların sorumluluğundadır.
 • Sadece standart kısaltmalar kullanılmalı, başlıkta kısaltmadan kaçınılmalıdır. Standart bir ölçüm birimiolmadıkça kısaltmaların uzun hali ilk kullanılışlarında açık, kısaltılmış hali parantez içinde verilmelidir.
 • Kaynaklar 10 punto ve tek satır aralıklı olarak metin içinde verildiği sıraya aşağıda belirtildiği şekilde yazılmalıdır.
 • Kaynaklar metin içerisinde geçiş sırasına göre yazılmalı ve metinde cümle sonunda noktalama işaretlerinden hemen sonra “Üst Simge” olarak atıf edilmelidir.
 • Üçten fazla yazarlı makaleler için ilk üç yazar yazılmalı sonrası için et al. eklenmelidir
 • Standart dergi makalesi:Ang KK, Price RE, Stephens LC, et al. Thetolerance of primatespinalcordto re-irradiation. Int J RadiatOncolBiolPhys. 1993;25:459–464.
 • Türkçe dergi:Güngen C, Ertan T, Eker E, ve ark. Standardize Mini Mental Testin Türk Toplumunda Hafif Demans Tanısında Geçerlik ve Güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 2002; 13: 273–281
 • Kitapta bölüm:Dimery IW. Chemotherapy in headandneckcancer. In: Myerhoff WI, Rice DH, eds. Otolaryngology: headandnecksurgery, 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1992:1027–1045.
 • Online dergiler:Friedman SA. Preeclampsia: a review of the role of prostaglandins. ObstetGynecol [serialonline]. January 1988;71:22–37. Availablefrom: BRS Information Technologies, McLean, VA. AccessedDecember 15, 1990.
 • Veribankası: CANCERNET-PDQ [databaseonline]. Bethesda, MD: NationalCancerInstitute; 1996. UpdatedMarch 29, 1996.

Dikkat Edilecek Noktalar

 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
 • Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
  Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
  Tel: (0216) 410 44 14 E-posta: support@abstractModule.com
  Bildiri sistemi üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.