ANA KONULAR

Kongre Ana Konuları

·        Hangi Çocukta İmmun Yetmezlik Düşünelim

·        Tam Kan Sayımı klinisyene ne söylüyor

·        Tam İdrar Analizi

·        Primer Nokturnal Enürezis

·        Otoinflamatuar Hastalıklar

·        Temel Yaşam Desteğindeki Değişiklikler

·        Travmalı Hastaya Yaklaşım

·        Febril Konvulziyon

·        Otoimmun Ensefalitler

·        Akut Romatizmal Ateş

·        Nonatal Kardiyak Nedenli Siyanoz

·        Transaminaz Yüksekliği

·        Aşı Takvimi

·        Eksik Aşılı Çocukların Aşılanması

·        Aşı Uygulamasında Sık Karşılaşılan Sorunlar

·        Prematürite Aşılanması

·        Riskli Çocuklarda Aşılanma

·        Aşı Kararsızlığının Etkileri

·        Akılcı Antibiyotik Kullanımı