BİLDİRİ-ÖZET GÖNDERİMİ

Bildirilerin online sistem üzerinden gönderilmesi kongrenin tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Bildiriler Değerlendirme Kurulu tarafından seçilecektir. Bildirilerin kabul edildikten sonra sunulması ve özet kitabında basılması için, sunan kişinin kongremize tam kayıt yaptırması gerekmektedir.

Bildiri Özet Kuralları

 • Kabul edilen tüm bildirilerin özetleri kongre kitabında yayınlanacaktır.
 • Bildiri sunacak yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar.
 • Bildiri sunum şekline (sözel sunum veya poster) Değerlendirme Kurulu tarafından karar verilecektir.
 • Bildiri özeti; çalışmanın amacını, yöntemini, bulguları ve sonuçlarını içermelidir. Bu başlıklar özet içinde koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
 • Sistemde bildiri özeti yazımı için ayrılan alan 300 kelime ile sınırlandırılmıştır.
 • Bildiri özeti göndermekte kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından Times New Roman ve 12 Punto olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmıştır. 
 • Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
 • Bildiri özetleri yazarların ve sunumu yapacak kişinin ad, soyadı ve kurumlarını içermelidir.
 • Kongre kayıtları tek isme yapıldığından, bildiri özetinde yer alan diğer isimleri kapsamamaktadır.
 • Bildiri özeti gönderimi 27 Ocak 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • Tüm poster özetlerinin Türkçe olması gerekmektedir.

GERİ BİLDİRİM
Bildiri özetlerinin kabul edilip edilmediği ile ilgili bilgilendirme e-posta ile yapılacaktır.
Gerektiğinde D Event Turizm ile iletişim kurabilirsiniz.

Ödüller

Sözel Bildiri Ödülleri:

1. Olan Sözel Bildiri: 1000 TL

2. Olan Sözel Bildiri: 750 TL

3. Olan Sözel Bildiri: 500 TL

Poster Bildiri Ödülü:

1. Olan Poster Bildirisi: 500 Tl