28 Şubat 2019, Perşembe

 

28 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE

 

08.00-08.45

Kayıt

 

09.00-10.00

Açılış Programı

 

 

Açılış konuşmaları

Kuruluşundan Günümüze Erciyes Pediatrili Olmak Ruhan Düşünsel

Oturum Başkanları Mustafa Öztürk
Hakan Poyrazoğlu

10.00-10.20

Müzik Dinletisi

 

 

Erciyes Üniversitesi Klasik Türk Müziği Topluluğu

Solist: Nihal Şengün

10.20-10.45

Çay-Kahve Arası

 

10.45-11.45

Prof. Dr. Ruhan Düşünsel Nefroloji Oturumu

 

 

 Hemolitik Üremik Sendrom Önder Yavaşcan

Olgularla HÜS ayırıcı tanısı Neslihan Günay

 Oturum Başkanları Ruhan Düşünsel
Ayşe Balat

11.45-12.45

Prof. Dr. Ruhan Düşünsel Romatoloji Oturumu

 

 

Çocuk Hastalarda Romatoloji Konsültasyonu: Kime? Ne zaman?

Oturum Başkanları Selim Kurtoğlu Zübeyde Gündüz

 

Klinik: Ayşenur Paç Kısaarslan

Laboratuvar: Ayşe Balat

12.45-14.00

Yemek Arası

 

14.00-15.00

Herediter Miyopatiler Paneli

 

 

Herediter Miyopatiler

Metabolik Yaklaşım Mustafa Kendirci

Nörolojik Yaklaşım Hüseyin Per

Oturum Başkanları Ali Baykan
Yaşar Doğan

15.00-16.15

Kardiyoloji Oturumu

 

 

Kardiyoloji Hastalarında Nefroloji Konsültasyonu Sibel Yel

Nefroloji Hastalarında Kardiyoloji Konsültasyonu İlkay Erdoğan

Oturum Başkanları Nazmi Narin
Metin Kaya Gürgöze

16.15-16.30

Çay-Kahve Arası

 

16.30-17.30

Sözel Sunumlar

 

 

A Grubu Sözel Sunular

Oturum Başkanları
Mustafa Argun Osman Baştuğ


Musa Karakükçü Derya Altay 

 

B Grubu Sözel Sunular

16.30-17.30

Poster Sunumlar                                                                                                               

 

 

A Grubu Poster Sunular

Oturum Başkanları Mehmet Canpolat Alper Özcan
Ebru Yılmaz Mahmut Ekici Benhur Ş. Çetin
Hamit Acer

 

B Grubu Poster Sunular

 

C Grubu Poster Sunular

Sözel Sunu No

Tarih / Salon / Sıra

Saat

Sunumu Yapacak Kişi

Başlık

Oturum Başkanları

A Salonu

S01

28 Şubat Prş A (1)

16:30 -17:30

Ayça Kömürlüoğlu

Ailelerin Çocuk Oto Güvenlik Koltuğu Hakkındaki Bilgi Düzeyleri, Kullanım Oranları Ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Mustafa Argun/ Osman Baştuğ

S02

28 Şubat Prş A (2)

Ahmet Özdemir

Solunum Sıkıntısı Olan Yenidoğanda Kaçak Kompansasyonlu Nazal Sımv İle Kaçak Senkronizasyonlu Nazal Sımv Yöntemlerinin Karşılaştırılması

S03

28 Şubat Prş A (3)

Mefkure Eraslan Şahin

Doğum Sonrası Anne Ve Bebek Cilt Cilte Temasının Başarılı İlk Emzirme Üzerine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi

S04

28 Şubat Prş A (4)

Nurullah Çelik

Santral Puberte Prekoks Ve Prematür Adrenarş İnsidanslarının Belirlenmesi; Retrospektif Bir Çalışma

S05

28 Şubat Prş A (5)

Ali Gül

Obez Ve Aşırı Kilolu Çocuklarda Böbrek Fonksiyonlarının Ngal Ve Kım-1 Molekülleri İle Değerlendirilmesi

S06

28 Şubat Prş A (6)

Adem Dursun

Üçüncü Basamak Bir Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde (Çybü) Beyin Ölümü Tanısı Konulan Hastaların Retrospektif Analizi

S07

28 Şubat Prş A (7)

Levent Korkmaz

Malatya Bölgesinde Matür Yenidoğan Konvülsiyonlarının Etiyolojik Değerlendirilmesi Ve Hipokalseminin Konuyla İlgili Artan Önemi

S08

28 Şubat Prş A (8)

Mahmut Ekici

PFAPA (Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit, Adenit) Sendromunda Atakta ve Atak Dışında Hemogram Parametreleri

 

B Salonu

       

S09

28 Şubat Prş B (1)

16:30-17:30

Ekrem Ünal

Erciyes Üniversitesi’nde Takip Ve Tedavi Edilen Çocukluk Çağında Rabdoid Tümör Hastalarının Klinik Ve Laboratuvar Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Musa Karakükçü / Derya Altay

S10

28 Şubat Prş B (2)

Feyza Yılmaz

Talasemili Çocuklarda Karaciğer Ve Kardiak Demir Yükünün 3 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme İle Değerlendirilmesi

S11

28 Şubat Prş B (3)

Çağlar Ödek

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Görülen Nozokomiyal Enfeksiyon Etkenleri Ve Direnç Profilleri İle Ampirik Antibiyotik Tedavilerinin Antibiyogram Uygunluklarının Belirlenmesi

S12

28 Şubat Prş B (4)

Şule Gökçe

Hastanede Yatan Çocuklarda Serum A Vitamini Düzeylerinin Değerlendirilmesi

S13

28 Şubat Prş B (5)

Vildan Güngörer

Pfapa Tanısı Konulan 47 Hastanın Retrospektif Olarak İncelenmesi

S14

28 Şubat Prş B (6)

Ergün Sönmezgöz

Ailevi Akdeniz Ateşi Tanılı Çocuklarda Hashimoto Tiroiditi Sıklığı

S15

28 Şubat Prş B (7)

Buket Kara

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocukluk Ve Adölasan Çağda Nazofarenks Kanserlerinin Demografik Ve Klinik Özellikleri

S16

28 Şubat Prş B (8)

Melih Hangül

Tip 1 Plazminojen Eksikliğine Bağlı Pulmoner Tutulumu Olan Bir Olgunun Taze Donmuş Plazma Ve Doku Plazminojen Aktivatörü İle Bronkoskopik Tedavisi