01 Mart 2019, Cuma

 

1 MART 2019 CUMA

 

08:00-08:30

Akılcı Antibiyotik Kullanımı

Benhur Şirvan Çetin

08:30-09:45

Sözel sunumlar

 

 

A Grubu Sözel Sunular

Oturum Başkanları İsmail Dursun Yasemin Torun Ekrem Ünal
Özge Pamukçu Funda Baştuğ
Berna Hekimoğlu

 

B Grubu Sözel Sunular

 

C Grubu Sözel Sunular

09:45-10:00

Kahve Arası

 

10.00-10.45

Gastroenteroloji Oturumu

 

 

 Malnutrisyon Yönetiminde 6 Doğru Adım Yaşar Doğan

Oturum Başkanları Kazım Üzüm
Duran Arslan

10:45-11.45   

Nöroloji Oturumu                                                                                                           

 

 

Status Epileptikus Yönetimi Sefer Kumandaş

Nöbet İle Gelen Yenidoğana Yaklaşım Mehmet Canpolat

Oturum Başkanları 
Adnan Öztürk
Hakan Gümüş

11:45-12:15

Uydu Sempozyumu Abdi İbrahim

 

 

Öksürüğe Güvenli Yaklaşım Güldane Koturoğlu

 

 Oturum Başkanı
Mehmet Köse

12.15-13.30

Yemek Arası

 

13.30-14.00

Uzmanına Danışalım

 

 

360 Derece Probiyotikler Hasan Tezer

Oturum Başkanı
Ergin Çiftçi

14.00-15.15   

Enfeksiyon Oturumu                                                                                                      

 

 

Riskli Temas Sonrası Kuduz Profilaksisi Ergin Çiftçi

Yeniden Şarbon Benhur Şirvan Çetin

Oturum Başkanları
Hasan Tezer
Solmaz Çelebi

15.15-15.30

Kahve Arası

 

15.30-16.00

Uydu Sempozyumu Abdi İbrahim

 

 

Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Efsaneler, Gerçekler ve Çözümler Metehan Özen


 Oturum Başkanı
Fulya Tahan

16.00-17.00

Hematoloji Oturumu

 

 

Çocukluk Çağında Demir; Ne Eksik, Ne Fazla

Hematolojide Demir Eksikliği Can Acıpayam

Hematolojide Demir Fazlalığı Alper Özcan

Oturum Başkanları
Mehmet Akif Özdemir 
Türkan Patıroğlu

Gala Yemeği 1 Mart 2019 tarihinde 19:00’da Artemis Ziyafet ve Balo Salonunda verilecektir.

Sözel Sunu No

Tarih / Salon

Sunumu Yapacak Kişi

Başlık

Oturum Başkanları

A Salonu

S17

1 Mart Cuma A

Utku Aygüneş

Semptomdan Tanıya: Süt Çocukluğunda B12 Vitamin Eksikliği

Yasemin Torun / Berna Hekimoğlu

S18

1 Mart Cuma A

Erkan Doğan

İnek Sütü Protein Allerjisi Olan Çocuklarda Serum EosinofilikKationik Protein Düzeyleri

S19

1 Mart Cuma A

Fatma Hancı

Serebral ven trombozu ile idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon  arasındaki ilişki; sebep mi sonuç mu?

S20

1 Mart Cuma A

Eda Mengen

Çocukluk Çağı TiroidNodulleri:Tek Merkez Deneyimi

S21

1 Mart Cuma A

Elif Çelik

Erciyes Üniversitesi Yenidoğan Ünitesinde Geçmiş Beş Yıllık Dönemde (2003-2007) Prematür Bebek Mortalitesi Ve Son Dünya Verileriyle Karşılaştırılması

S22

1 Mart Cuma A

Tuba Kasap

Kord Kanındaki Bilirubin Seviyelerinin Kısa Dönem Neonatal Sonuçlarla İlişkisi

S23

1 Mart Cuma A

Derya Kalyoncu

İnflamatuvar Barsak Hastalığı Tanısı İle İzlenen Çocuklarda Hepatit A Ve B Aşılarına Karşı Gelişen İmmunolojik Yanıtın Değerlendirilmesi

S24

1 Mart Cuma A

Serkan Fazlı Çelik

Romatizmal Kalp Hastalığı Olan Çocuklarda Kardiyak Gerilme Bulguları

S25

1 Mart Cuma A

Gülsüm Kadıoğlu Şimşek

Terapötik Hipotermi Tedavisinin Akut Faz Reaktanları Üzerine Etkisi

 

B Salonu

 

 

 

S26

1 Mart Cuma B

Esra Serdaroğlu

Banyo (Sıcak Su) Epilepsisi

 Funda Baştuğ / Özge Pamukçu

S27

1 Mart Cuma B

Defne Ay Tuncel

Tek Taraflı MultikistikDisplastik Böbrek Hastalığı Olan Çocuklarda Hipertansiyon Sıklığı Ve Buna Etkili Faktörler

S28

1 Mart Cuma B

Hülya Nalçacıoğlu

Çocuklarda Gros Hematüri; 100 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi

S29

1 Mart Cuma B

Hasan Kapaklı

IL-10 Reseptör Defekti ile Takip Edilen Vakalarımızın Klinik ve Laboratuar Özellikleri

S30

1 Mart Cuma B

Seher Orbay Yaşlı

Diş Çekimleri Derin Sedasyonla Gerçekleştirilen Pediatrik Hastalarda Nazal Kanül İle Nazal Maske Ventilasyon Uygulamalarının Karşılaştırılması

S31

1 Mart Cuma B

Aslı Mutlugün Alpay

Bünyan T Tipi Cezaevi Anne Yanında Kalan 0–6 Yaş Çocukların Sosyo-Demografik Özellikleri Ve Gelişim Düzeyleri

S32

1 Mart Cuma B

Hatice Güneş

Obez Çocuklarda Atriyal Elektromekanik Gecikmenin Değerlendirilmesi

S33

1 Mart Cuma B

Sezen Ugan Atik

Ebstein Anomalili Hastalarda İnteratriyal açıklıkların transkateter yolla kapatılması: 3 ayrı Hemodinami-3 ayrı yaklaşım

S34

1 Mart Cuma B

Özlem Tezol

Okul Öncesi Çocuklarda Ev Kazaları

 

C Salonu

 

 

 

S35

1 Mart Cuma C

Sevcan İpek

Talasemi Major Hastalarında Karaciğer Fibrozisinin Noninvaziv Yöntemlerle Araştırılması

 İsmail Dursun / Ekrem Ünal

S36

1 Mart Cuma C

Nihal Şahin

Anti Nükleer Antikor Pozitifliği Saptanan 0-18 Yaş Grubunda Klinik Sonuçlar: Gerçek Yaşam Verileri

S37

1 Mart Cuma C

Fatih Kardaş

Mukopolisakkaridozlar: Erciyes Tıp Çocuk Metabolizma Deneyimi

S38

1 Mart Cuma C

Ebru Atike Ongun

Üç Yaşın Altındaki Astımlı Çocuklarda Farklı Dozlarda Verilen Salbutamolün Etkinlik Ve Güvenirliğinin Araştırılması

S39

1 Mart Cuma C

Ayşe Seda Pınarbaşı

Hemolitik Üremik Sendrom; 10 Yıllık Tek Merkez Deneyimi

S40

1 Mart Cuma C

Dilek Çiçek

Diyabetes Mellitus Olgularının Demografik, Klinik Ve Laboratuvar Özelliklerinin Değerlendirilmesi

S41

1 Mart Cuma C

Sabriye Korkut

Asimetrik Ağlama Yüzü Olan Yenidoğanlarda Eşlik Eden Konjenital Anomalilerin Değerlendirilmesi

S42

1 Mart Cuma C

Derya Altay

Tip 1 Diyabet Ve Çölyak Hastalığı Bir Arada Olan Hastalarımızın Değerlendirilmesi

S43

1 Mart Cuma C

Canay Yılmaz Asan

Pediatrik Hastalardaki Odontojenik Enfeksiyonların Ve Tedavilerinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma